MASYARAKAT LEMBAH GRIME NAWA MENOLAK PERKEBUNAN SAWIT

14/04/2022   16:04:19

Masyarakat Adat 7 suku menolak kehadiran Perkebunan Kelapa Sawit di Lembah Grime Nawa. PT Permata Nusa Mandiri, pemilik konsesi PKS seluas 30.920 hektar, telah membongkar 70 hektar hutan alam di sekitar gunung keramat Sumtre dan Wange sejak Januari – Februari 2022.
Perkebunan kelapa sawit ini dinilai mengancam sumber kehidupan dan harga diri serta martabat mereka sebagai masyarakat adat 7 suku yang mendiami wilayah Lembah Grime. Masyarakat adat telah membuat pernyataan sikap menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit dan telah menyampaikannya kepada pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua pada 7 Maret 2022 lalu.

Mari kawal dan dukung upaya penyelamatan Lembah Grime Nawa bersama !

#SelamatkanLembahGrimeNawa
#savelembahgrimenawa
#papuabukantanahkosong
#suarapusakasuaramasyarakatadat
#jagahutan #hutanjagakita
#jagaalam #alamjagakita


Berita Terkait